Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Forskningsfinansiärer ska analysera svensk forskning och innovation

Publicerad

Svensk forskning ska vara ledande och det behövs underlag för att regeringen ska kunna ta fram riktlinjerna för forskningen framöver. Nu har regeringen gett forskningsfinansiärer i uppdrag att göra analyser och ge rekommendationer inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

Inför den kommande forskningspolitiska propositionen vill regeringen ha synpunkter från forskningsfinansiärerna Forte, Formas, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen, Vinnova och Vetenskapsrådet om vad svensk forskning behöver för att fortsätta vara ledande.

– Jag vill att Sverige ska vara ett ledande land inom forskning. Därför är de här analyserna, synpunkterna och rekommendationerna som vi får in viktiga underlag till regeringens arbete med nästa forskningspolitiska proposition, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Efter uppdragen till forskningsfinansiärerna kommer inbjudan skickas till universitet och högskolor, samt till myndigheter, organisationer och företag som får möjlighet att ge synpunkter.

Uppdragen ska redovisas senast den 31 oktober 2019.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Tf pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00