Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

För första gången – majoritet kvinnor på ordförandeposterna i statliga bolagsportföljen

Publicerad

Merparten av årsstämmorna i den statliga bolagsportföljen hölls under april och för första gången är nu kvinnor i majoritet på ordförandeposterna.

Inför årets årsstämmor i den statliga bolagsportföljen nominerades fem nya styrelseordförande, samtliga kvinnor. Utöver nya styrelseordförande har även ett antal ledamöter födda på 80-talet valts in bland de trettiotal nya ledamöter som går in i de statliga bolagsstyrelserna. Detta breddar portföljens kompetensbas vad gäller representation från olika generationer.

Totalt nomineras cirka 300 ledamöter till statens bolagsportfölj. Av styrelseledamöterna är 47 procent kvinnor och 53 procent män. Vad gäller styrelseordförandena är det nu första gången majoritet kvinnor, 54 procent.

- Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning såväl i de enskilda bolagsstyrelserna som på portföljnivå. Jag är stolt och glad över att statens bolagsportfölj ligger i framkant i det avseendet. Vårt urval av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas där vi tar vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Faktaruta

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.