Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Gruppen av stater mot korruption (Greco) har utvärderat Sveriges åtgärder för att förebygga korruption

Publicerad

Sverige har tillträtt Europarådets konventioner mot korruption och är sedan 20 år medlem av Greco, Europarådets organ för att följa upp efterlevnaden av konventionerna. Greco utvärderar ländernas konkreta åtgärder och fokuserar på några sektorer i taget. Utvärderingen resulterar i en rapport med fakta, analys och rekommendationer till åtgärder. Genomförandet av rekommendationerna följs sedan regelbundet upp.

Just nu pågår den femte utvärderingsrundan, där Polismyndigheten och högsta nationella nivån granskas. Rapporten bygger på skriftligt material och på besök i Sverige, då utvärderingsteamet talade med över 60 personer från olika sektorer i samhället.

Greco konstaterar att Sverige har en låg nivå av korruption och berömmer den långtgående öppenheten när det gäller tillgången till information om regeringens och Polismyndighetens arbete.

– Sverige har en lång tradition av en mycket låg nivå av korruption och det är glädjande att Greco uppmärksammar det. Vi kommer nu att analysera rapporten och gå vidare med vårt arbete, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Greco lyfter också fram de nya lagarna om karenstid vid övergång till den privata sektorn och om skyldighet för bland annat statsråd att anmäla innehav av finansiella instrument.

– Regeringen har nyligen infört bestämmelser om karens när politiker går över till det privata näringslivet, något som Greco välkomnar och vill se en vidareutveckling av. Vi har också nyligen kommit med flera åtgärder för att förstärka arbetet med en god förvaltningskultur i staten. Till exempel arbetar vi för att införa en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för alla statsanställda om grundläggande principer för att förebygga jäv och intressekonflikter, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Greco rekommenderar i 15 punkter Sverige att på olika sätt fortsätta utveckla arbetet för att stärka öppenheten, integriteten och ansvarsskyldigheten i de granskade sektorerna, för att ännu bättre förebygga korruption.

Regeringen ser rekommendationerna som ett bra stöd för det kontinuerliga arbetet att förebygga och motverka korruption. Processen för att omhänderta rekommendationerna på bästa sätt har redan påbörjats och innebär i vissa avseenden att vidareutveckla redan pågående initiativ.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Ladda ner Grecos rapport