Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Högskolan i Jönköping får examenstillstånd för ny tandhygienistutbildning

Publicerad

Förra året förlängdes utbildningstiden för tandhygienistexamen till tre år och examensmålen ändrades för utbildningen. Nu ger regeringen Stiftelsen Högskolan i Jönköping tillstånd att utfärda den nya examen.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping har ansökt om att få utfärda den nya examen, och när det rör sig om en enskild utbildningsanordnare beslutar regeringen om tillstånd att utfärda examen.

– Ytterligare en högskola kan nu ge den nya tandhygienistexamen inom ett yrkesområde där det råder brist på arbetsmarknaden, och det är glädjande. Fler studenter kommer att kunna genomgå en modern tandhygienistutbildning som bättre rustar för dagens och morgondagens tandvård, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Kontakt

Jasmina Sofic
Tf pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00