Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ingrid Johansson Lind ska utreda en stärkt minoritetspolitik

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har utsett Ingrid Johansson Lind till särskild utredare i utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik.

Johansson Lind har bland annat bakgrund som generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Hon har även stor erfarenhet från flera tidigare utredningsuppdrag.

– Jag är väldigt glad att vi kan utse Ingrid Johansson Lind till särskild utredare för detta viktiga område. Hon har lång och gedigen kompetens för uppdraget, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Den särskilda utredaren får i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet är att skapa en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.

– Det här är ett otroligt viktigt politikområde och jag vill fortsatt skärpa ambitionsnivån inom minoritetspolitiken, säger Amanda Lind.

Den särskilda utredaren ska bland annat:

  • Analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i nuvarande ansvarsfördelning, ta ställning till behovet av organisationsförändringar och vid behov lämna förslag till förändringar.
  • Analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i uppföljningssystemet, ta ställning till behovet av förändringar och vid behov lämna förslag till förändringar.
  • Lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse

Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att närmare analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras (dir. 2018:05). Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 2020.