Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern reser till Kalmar för möte om vattensituationen i landet

Publicerad

Fredag 17 maj reser landsbygdsminister Jennie Nilsson till Kalmar för att träffa Länsstyrelsen i Kalmar län och diskutera vattensituationen i landet samt det förebyggande arbetet inför eventuell vattenbrist.

Tidigare under våren anordnade landsbygdsministern ett möte om vattensituationen på Gotland med berörda aktörer. Nu går resan vidare till Kalmar för möte om vattensituationen på nationell nivå. Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är fortsatt under de normala i stora delar av landet och i de små grundvattenmagasinen är nivåerna mycket under de normala i stora delar av Götaland och Svealand. Mot bakgrund av nuvarande situation och de senaste årens värme och torka beslutade regeringen nyligen att ge samtliga länsstyrelser i uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län. Länsstyrelserna ska enligt uppdraget också redovisa vilken förmåga som finns för att förebygga och hantera en vattenbristsituation. Länsstyrelsen i Kalmar län har uppdragits att samordna genomförandet och redovisa resultaten den 20 maj och den 15 juli.

- Kommunerna är ansvariga för vattenförsörjningen och från regeringens sida följer vi noga rapporteringen om vattensituationen i landet. Om vi går ytterligare en varm och torr sommar till mötes kommer det att behövas förberedelser inför eventuell vattenbrist. För mig är det viktigt att införskaffa tidig och fördjupad information om situationen och att ha en god dialog med de delar av Sverige som ser ut att bli mest berörda, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Landsbygdsministern kommer under fredagen också att besöka Mörbylångas nybyggda vattenverk. Vattenverket bygger på en avsaltningsteknik och baseras på andra vattenresurser än grundvatten i syfte att minska sårbarheten i vattenförsörjningen under torra år. Istället för grundvatten kommer både Östersjöns bräckta vatten vid Kalmarsund och vatten från Mörbylånga industrireningsverk att renas.

Program för fredag 17 maj

Kl. 10.00 Besök vid Mörbylånga vattenverk

Kl. 13.00 Möte med Länsstyrelsen för information om arbetet med regeringsuppdraget till samtliga länsstyrelser

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Hanna Alexandersson.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.