Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lärosäten ska kunna ta ut avgifter för användande av forskningsinfrastruktur

Publicerad

Universitet och högskolor som tillhandahåller utrustning, personal och kompetens för forskning behöver kunna ta ut avgifter från företag, andra lärosäten eller organisationer som använder forskningsinfrastrukturen. Nu ger regeringen Ekonomistyrningsverket i uppdrag att föreslå en metod som möjliggör avgiftsuttag för användande av forskningsinfrastruktur.

Ekonomistyrningsverket ska ge förslag på en metod som möjliggör uttag av avgifter för användande av forskningsinfrastruktur oavsett om det är en privat eller offentlig aktör.
 
– Forskningsinfrastruktur möjliggör framstående forskning sett till de behov som finns vid lärosäten, men också inom näringsliv och offentlig sektor. Infrastrukturen kostar mycket och lärosätena behöver därför kunna ta ut avgifter från användarna, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2019.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Tf pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00