Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans leder rundabordssamtal om Styr- och resursutredningens förslag

Publicerad

I morgon, torsdag den 16 maj, hålls samtal med inbjudna aktörer om Styr- och resursutredningens förslag. På mötet deltar representanter från Landsorganisationen i Sverige, Sveriges akademikers centralorganisation, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Sveriges universitets- och högskoleförbund och Tjänstemännens Centralorganisation.

Högskolans utbildningar ska möta arbetsmarknadens och samhällets behov på längre sikt. För att nå dit behövs det en ökad samverkan mellan lärosätena och berörda arbetslivsföreträdare kring gemensamma lösningar.

– Styr- och resursutredningen har gjort en samlad översyn av högskolans styrning, inklusive resurstilldelning. För mig är det viktigt att få med arbetsmarknadens parter i samtal tillsammans med företrädare för högskolan för att få ett bra underlag för det fortsatta arbetet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Tf pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00