Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mikael Damberg besöker Västerås

Publicerad · Uppdaterad

På fredag den 17 maj reser inrikesministern till Västerås för att medverka i ett rundabordssamtal om trygghet tillsammans med politiker och företrädare för polisen i Västmanland. Statsrådet kommer även att besöka en hemvärnsövning.

Under besöket kommer Mikael Damberg att delta i ett rundabordssamtal om trygghet där kommunala och regionala företrädare får möjlighet att beskriva situationen i kommunerna och Västmanland.  I samband med samtalen kommer inrikesministern också att få ta del av en nulägesbeskrivning från polisområdeschefen i Västmanland.

I Västerås övar 300 män och kvinnor från Hemvärnet på att bevaka och skydda militära skyddsobjekt och civila samhällsviktiga anläggningar. Mikael Damberg besöker övningarna som pågår vid stadens hamn och flygplats för att få insyn i Hemvärnets verksamhet.

Media är välkomna att delta i samband med inrikesministerns besök vid hemvärnsövningen. Besöket inleds kl. 13:15 på Södra Seglargatan 3 i Västerås hamn och avslutas på Västerås flygplats ca kl. 14:30. Det kommer även att finnas möjlighet till intervjuer efter besöket.

För anmälan och mer information, kontakta pressekreterare Mikael Grinbaum. Medtag presslegitimation.

Kontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00