Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Modernare regler om fraktsedlar

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att regleringen av godstransporter på väg anpassas till elektroniska fraktsedlar. Fraktsedlar spelar en central roll i samband med godstransporter och lagstiftningen behöver moderniseras. Enligt regeringens förslag ska en elektronisk fraktsedel likställas med en fraktsedel i pappersform.

– Ett modernt regelverk för godstransporter är positivt för hela transportkedjan. Dessutom kan en ökad digitalisering bidra till effektivare kontroller från myndigheternas sida av att transportföretagen följer gällande regelverk. Detta är viktigt av konkurrensskäl, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

De nuvarande reglerna är föråldrade och utgår från att en fraktsedel ska upprättas i pappersform. Därför föreslår regeringen en reglering som underlättar för företagen att använda elektroniska fraktsedlar genom att likställa dessa med fraktsedlar i pappersform.

Förslagen grundas på att Sverige tillträder ett tilläggsprotokoll till den så kallade CMR-konventionen som reglerar godstransporter på väg. Konventionen och tilläggsprotokollet reglerar egentligen bara internationella transporter. Regeringen föreslår dock att även regleringen av fraktsedlar vid inrikes vägtransporter anpassas till en användning av elektroniska fraktsedlar.

I lagrådsremissen föreslås att regeringen får besluta om när den nya regleringen ska träda i kraft.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh