Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern inviger anläggning för avfallsrening i Vänersborg

Publicerad

Tisdag 14 maj reser näringsminister Ibrahim Baylan till Vänersborg för att delta vid invigningen av en konceptanläggning för återanvändning av restprodukter inom kemisk industri.

Tid:
Plats: Wargön industriområde, Mälderistvägen 3, Vänersborg

Bakom konceptanläggningen för cirkulär återvinning av flyktiga kolväten utan förbränning står bolaget CirChem. Anläggningen bidrar till Sveriges klimatmål om netto-noll utsläpp år 2045 och välkomnas av kemiindustrin tack vare dess möjligheter att minska de utsläpp som idag uppstår vid destruktion och förbränning av farligt avfall.

Näringsministern kommer innan invigningstal och bandklippning att tillsammans med företrädare för Vänersborgs kommun gå en rundtur på anläggningen.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Kontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi