Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern deltar vid lanseringen av Hållbarhetsmanifestet

Publicerad

Onsdag 15 maj deltar näringsminister Ibrahim Baylan vid lanseringen av livsmedelsindustrins hållbarhetsmanifest. Manifestet är framtaget av den svenska livsmedelsindustrin genom branschorganisationen Livsmedelsföretagen och innehåller fem åtaganden för en hållbar och livskraftig livsmedelsproduktion.

Tid:
Plats: Löfbergs Rosteri och Kaffebar, Kungsgatan 3, Stockholm

I Hållbarhetsmanifestet finns åtaganden som syftar till att svensk livsmedelsindustri ska bidra till en hållbar framtid och till att uppnå målen i Parisavtalet och Agenda 2030. Manifestet är framtaget med utgångspunkt i vad den samlade vetenskapen säger om de allt mer uppenbara hållbarhetsutmaningarna som är ett resultat av mänsklig aktivitet. Manifestet beskriver även det ansvar som svensk livsmedelsproduktion har i ljuset av såväl klimatförändringarna som en kraftigt växande global befolkning.

Näringsministern inleder pressträffen med att tala om möjligheten för svensk livsmedelsindustri att nu ta ledartröjan i hållbarhetsarbetet.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.