Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern deltar vid lanseringen av SusChem Sweden

Publicerad

Onsdag 15 maj deltar näringsminister Ibrahim Baylan vid lanseringen av SusChem Sweden - en svensk systerplattform till den europeiska teknikplattformen SusChem Europa som verkar för en hållbar europeisk kemiindustri.

Tid:
Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

SusChem Sweden ska samla företrädare för industri, forskning och samhälle för att öka takten i utvecklingen av hållbara kemikalier, material och processer. Bakom SusChem Sweden står Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige (IKEM).

SusChem Europa består av noder i 16 länder och ett gemensamt Brysselkontor. Genom den svenska systerplattformen blir Sverige mer närvarande när prioriteringar sätts i SusChem Europa och kommer genom detta att kunna påverka den europeiska kemiindustrins utveckling. 

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi