Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern inledningstalar vid Svensk Handels årsstämma

Publicerad

Måndag 13 maj närvarar näringsminister Ibrahim Baylan vid Svensk Handels årsstämma. Näringsministern kommer att inleda årsstämman med att tala om handelns betydelse för Sverige och om hur politiken kan stötta och underlätta för handeln i tider av ökad globalisering och konkurrens.

Tid:
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Svensk Handel organiserar cirka 10.000 handelsföretag med 300.000 anställda och är en av de största medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv. Temat för årsstämman 2019 är ”att möta den globala konkurrensen”.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Kontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi