Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern reser till Karlskrona för att medverka vid Sveriges Innovationsriksdag

Publicerad

Onsdag 8 maj reser näringsminister Ibrahim Baylan till Karlskrona och konferensen Sveriges Innovationsriksdag för att tala om svensk innovations betydelse för Sverige.

Tid:
Plats: Brinova Arena, Björkholmskajen 3, Karlskrona

Sveriges Innovationsriksdag är en årlig tvådagarskonferens som arrangeras av branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks och som bjuder in aktörer från akademi, näringsliv och samhälle för att diskutera innovation och näringslivsutveckling. Temat för Sveriges Innovationsriksdag 2019 är det Smarta Samhället och arrangeras i Blekinge.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00