Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern träffar Islands talman

Publicerad

Onsdag 15 maj träffar näringsminister Ibrahim Baylan det isländska Alltingets talman Steingrímur J. Sigfússon i samband med talmannens officiella besök i Sverige och den svenska riksdagen.

Tid:
Plats: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Näringsministern och talmannen kommer bland annat föra samtal om jämställdhetsfrågor i statliga bolag och i näringslivet.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi