Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny ordförande i Första och Tredje AP-fonden

Publicerad

Regeringen har idag utsett Urban Hansson Brusewitz som ny ordförande i Första AP-fondens styrelse och Christina Lindenius som ny ordförande i Tredje AP-fondens styrelse. Båda är sedan tidigare ledamöter i respektive styrelse. Dessutom har regeringen utsett tre nya vice ordförande och sammanlagt 12 nya ledamöter i de sex AP-fondstyrelserna.

- Det är viktigt att AP-fondernas styrelser har en bred kompetens i alltifrån kapitalförvaltning, näringsliv och hållbarhet. Det speglar också de tillsättningar vi nu gör, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Urban Hansson Brusewitz, ny ordförande i Första AP-fonden, har lång erfarenhet från ledande positioner i statlig regi. Urban var tidigare ledamot och ersätter Urban Karlström som lämnar styrelsen efter åtta år.

Christina Lindenius, ny ordförande i Tredje AP-fonden, har bred erfarenhet från ledande positioner i både statlig och privat regi. Christina var tidigare ledamot och ersätter Pär Nuder som lämnar styrelsen efter åtta år.

Ledamöterna i de sex AP-fondernas styrelser, totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande, utses för ett år i taget. Fyra ledamöter i respektive fond (Första–Fjärde AP-fonden) ska enligt lag utses efter förslag från arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer.

Ny vice ordförande i Andra, Tredje och Sjunde AP-fonden

Regeringen har utsett Lin Lerpold som ny vice ordförande i Andra AP-fonden, Peter Englund som vice ordförande i Tredje AP-fonden och Per Frennberg som vice ordförande i Sjunde AP-fonden.

12 nya ledamöter


Regeringen har utsett följande nya ledamöter i AP-fondernas styrelser

 • Peter Hansson (Första AP-fonden)
 • Per Klingbjer, nominerad av SACO (Första AP-fonden)
 • Charlotte Nordström, nominerad av SKL (Första AP-fonden)
 • Lin Lerpold (Andra AP-fonden)
 • Ylva Hedén Westerdahl (Tredje AP-fonden)
 • Magnus Emfel (Tredje AP-fonden)
 • Johan Bygge (Tredje AP-fonden)
 • Hillevi Engström, nominerad av TCO (Tredje AP-fonden)
 • Henrik Rättzén (Fjärde AP-fonden)
 • Karolina Ekholm (Sjunde AP-fonden)
 • Anders Wihlborn (Sjunde AP-fonden)
 • Mikaela Valtersson (Sjunde AP-fonden)

Se bilaga för förteckning över alla ledamöter. Samtliga ledamöter förordnas från och med den 23 maj 2019 till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2019.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Charlotta Brisell
Departementssekreterare/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 30 96
e-post till Charlotta Brisell, via registrator