Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för myndighetschefer m.fl.

Publicerad

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat beslut om nya löner för myndighetscheferna m.fl.

Besluten handlar om ny lön för bland andra generaldirektörer, landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor. Besluten gäller också överdirektörer vid de större myndigheterna samt länsråden vid länsstyrelserna. Totalt rör det sig om cirka 220 personer.

Löneökningarna för gruppen i sin helhet uppgår till 2,0 procent.

De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2018 och innebär en andra justering av lönerna under innevarande avtalsperiod, som omfattar tiden 1 oktober 2017 - 30 september 2020.

Beslut om de nya lönerna kan begäras ut från respektive departement och finns tillgängliga så snart de har expedierats.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00