Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för statssekreterarna

Publicerad

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat beslut om nya löner för
statssekreterarna.

För statsministerns statssekreterare är den nya lönen 114 400 kronor per månad. För kabinettssekreteraren och övriga statssekreterare är den nya lönen 102 700 kronor per månad.

Den nya lönen gäller fr.o.m. den 1 oktober 2018. Höjningen motsvarar en löneökningstakt om 2,0%.

Kontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00