Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt allmänt ombud för socialförsäkringen

Publicerad

Regeringen har utsett Essa Malmqvist till nytt allmänt ombud för socialförsäkringen. Dessutom remitterar regeringen förslag för att både stärka och förtydliga det allmänna ombudets roll.

– Essa Malmqvist är en dokumenterat skicklig jurist, men också en erfaren chef och ledare. Hon är en doer med ett tryggt ledarskap och har god kunskap inom socialförsäkringsområdet. Det gör henne väl rustad för att ta över som allmänt ombud, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Essa Malmqvist kommer närmast från en chefstjänst vid Trafikverket, och har bred erfarenhet som domare i socialförsäkringsfrågor från förvaltningsdomstolar. Hon tillträder sin tjänst den 1 juli 2019.

Det allmänna ombudet (AO) utses av regeringen och har en särskild självständig roll att driva socialförsäkringsfrågor till domstol. I grunden handlar det om att överklaga Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut till övre instans för att driva fram rättspraxis. I dagsläget arbetar sju personer på AO.

Regeringen remitterar i dag även delar av den utredning som tillsattes under föregående mandatperiod (SOU 2018:5) för att förstärka ombudet processuellt och förtydliga det allmänna ombudets roll.

Förslagen som skickas på remiss handlar bland annat om att det allmänna ombudets möjlighet att överklaga domar stärks, och att den enskilde ska kunna få stöd av ett offentligt biträde då ombudet klagar till den enskildes nackdel. Dessutom remitteras förslaget om att effektivisera Försäkringskassans återkravs- och fordringshantering, en viktig del av arbetet med att säkra korrekthet i välfärdssystemen. Det minskar också, enligt utredarens bedömning, risken för enskilda att hamna i långvarig skuldsättning.

Mer om allmänna ombudet

Det allmänna ombudet (AO) utses av regeringen och är en självständig funktion. Ombudets uppgift är att överklaga Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut till förvaltningsdomstol. Tanken är att oklarheter i socialförsäkringen på så sätt ska kunna drivas till domstol och klarläggas. Målet med verksamheten är att tillämpningen av socialförsäkringens regelsystem ska bli mer enhetlig, vilket underlättar både för den enskilde och tillämpande myndigheter.

Det allmänna ombudet har möjlighet att överklaga både avslags- och bifallsbeslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det innebär således att AO i domstol både kan yrka att någon ska få ersättning och att någon inte ska få det. Båda möjligheterna används i ungefär lika stor utsträckning. Hur mycket AO överklagar till fördel respektive till nackdel för den enskilde varierar från förmån till förmån.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter