Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist tog emot Försvarsberedningens slutrapport

Publicerad

Den 14 maj överlämnade Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow sin slutrapport till försvarsminister Peter Hultqvist.

Björn von Sydow och Pter Hultqvist står bredvid varandra.
Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow överlämnade Försvarsberedningens slutrapport till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Försvarsberedningen har gjort ett grundligt analysarbete av stor betydelse för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Beredningen har fullgjort sitt uppdrag väl och även arbetat in tilläggsanvisningarna om mer ordning och reda i försvarsekonomin i sin slutrapport.

– Arbetet och beredningens slutsatser kommer nu att vara utgångspunkten för regeringens fortsatta arbete. Nästa steg för regeringen är att uppdra åt Försvarsmakten och FMV att analysera de ekonomiska konsekvenserna och genomförbarheten av Försvarsberedningens förslag. Regeringen planerar att lägga en försvarspolitisk inriktningsproposition för åren 2021 – 2025 till riksdagen under 2020, sa Peter Hultqvist vid överlämnandet.

Den parlamentariskt sammansatta beredningen har sedan januari 2017 arbetat med att analysera den internationella utvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik.