Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen beslutar om ändringar av regleringsbrev

Publicerad

Idag har regeringen beslutat om ändring av regleringsbreven för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. Förändringen innebär att de båda myndigheterna återigen får använda sina anslag till ordinarie verksamhet.

Riksdagen beslutade i december 2018 att halvera de båda myndigheternas förvaltningsanslag och beslutade även om att anslagen för 2019 skulle användas till att avveckla myndigheterna till den 31 december 2019.

Regeringen anser att Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation ska finnas kvar och föreslog därför i vårändringsbudgeten att de båda myndigheterna skulle få fortsatt finansiering. I juni kommer riksdagen att fatta beslut om vårändringsbudgeten.

Regeringen har idag beslutat att anslagen för de båda myndigheterna får användas för förvaltningsutgifter istället för att avveckla myndigheterna.

Regeringen har idag även beslutat om att ge Jämställdhetsmyndigheten nya uppdrag. Myndigheten får i uppdrag att analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde.

Jämställdhetsmyndigheten får även i uppdrag att utveckla stödet till statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsmyndigheten får även två nya återrapporteringskrav:

• Myndigheten ska redovisa hur arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål har bedrivits vad gäller såväl barn och unga som vuxna.

• Myndigheten ska redovisa hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har bedrivits, särskilt när det gäller samverkan med andra myndigheter, framförallt Länsstyrelsen i Östergötlands län och dess kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck.


För frågor, kontakta pressekreterare Nicole Goufas.

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?