Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stöttar Världsantidopningsbyråns arbete mot dopning

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Världsantidopningsbyrån (WADA) drygt 1,8 miljoner kronor för 2019. Medlen ska användas till byråns verksamhet.

– Antidopningsarbetet får aldrig stanna av. Det är ett oerhört viktigt arbete som görs för att skapa rättvisa förutsättningar för idrottarna, men också för att värna idrottarnas hälsa och försvara idrottens legitimitet, säger idrottsminister Amanda Lind.

Förra året gav regeringen 1,4 miljoner kronor till WADA:s arbete och i år ger regeringen 1,8 miljoner kronor.

Världsantidopningsbyrån (WADA) bildades år 1999 på gemensamt initiativ av den Internationella olympiska kommittén, regeringar och företrädare för mellanstatliga organisationer från hela världen. Just nu pågår arbetet med att förbättra och effektivisera regelverket som ska antas vid Världsantidopningskonferensen i Katowice, Polen i november i år.

Kontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse