Innehållet publicerades under perioden

-

Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om genomförandet av visselblåsardirektivet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ska genomföras i svensk rätt, det så kallade visselblåsardirektivet.

I april 2018 la EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. En överenskommelse om direktivet nåddes mellan de två lagstiftarna, ministerrådet och Europaparlamentet i mars 2019. Det formella antagande av direktivet förväntas ske i höst.

Regeringen har nu beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast 29 maj 2020.

Som särskild utredare utses Inga-Lill Askersjö, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

För frågor, kontakta pressekreterare Sofia Brändström.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?