Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om genomförandet av visselblåsardirektivet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ska genomföras i svensk rätt, det så kallade visselblåsardirektivet.

I april 2018 la EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. En överenskommelse om direktivet nåddes mellan de två lagstiftarna, ministerrådet och Europaparlamentet i mars 2019. Det formella antagande av direktivet förväntas ske i höst.

Regeringen har nu beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast 29 maj 2020.

Som särskild utredare utses Inga-Lill Askersjö, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

För frågor, kontakta pressekreterare Sofia Brändström.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?