Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringsuppdrag för minskat tobaksbruk

Publicerad

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en utökad tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner samt stärka stödet till ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Man ska även genomföra insatser för att skapa kännedom hos allmänheten, och följa upp effekterna av den nya tobakslag som träder i kraft den 1 juli 2019.

– Regeringens ambition och målsättning är ett rökfritt Sverige år 2025. Ska vi lyckas nå dit behöver det tobaksförebyggande arbetet förstärkas ytterligare. Uppdraget till Folkhälsomyndigheten är omfattande, framåtblickande och involverar många olika samhällsviktiga aktörer, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 6 500 000 kronor under 2019, varav 3 500 000 kronor ska betalas ut som stöd till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruk.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2020.

Mer om den nya tobakslagen

Den 20 maj respektive den 1 juli 2019 träder den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Lagen omfattar ett antal nya åtgärder, som till exempel:

− utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter,
− tillståndsplikt för tobaksförsäljning,
− spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror, och
− reglering om minsta antal portioner i styckförpackningar med portionsförpackat snus.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter