Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sida får uppdrag att inkomma med förslag till hur svenskt utvecklingssamarbete med Kambodja kan stärkas

Publicerad

Regeringen ger idag uppdrag till Sida att ta fram underlag för en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja.

– Vi ger Sida i uppdrag att föreslå hur svenskt utvecklingssamarbete än tydligare kan bidra till att stärka demokratin, dess institutioner och försvarare, rättsstatens principer och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i Kambodja. Detta i ljuset av kraftiga inskränkningar av det demokratiska utrymmet i Kambodja, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Utvecklingssamarbetet med Kambodja är idag inriktat på att stärka demokrati och mänskliga rättigheter och inkluderar även stöd för utbildning, en inkluderande arbetsmarknad, samt miljö och klimat. Dessa områden är fortsatt centrala och ska utvecklas och anpassas till nya förutsättningar.  

Sverige är ett av få EU-länder med ambassad och långsiktigt utvecklingssamarbete i Kambodja. Utvecklingssamarbetet bedrivs i nära samarbete med EU-delegationen. Sverige har en återkommande dialog om mänskliga rättigheter med Kambodja.

Underlaget ska presenteras senast 20 september 2019 och ska ligga till grund för regeringens framtagande av en strategi för utvecklingssamarbetet för perioden 2020 – 2024.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00