Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som förbättrar systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Sverige arbetar intensivt mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu vill vi förhindra att fler aktörer blir utnyttjade för penningtvätt och vi skärper regelverket på flera punkter. Det handlar om alltifrån förstärkning av skyddet för visselblåsare till ett utökat utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Med förslaget genomförs det femte penningtvättsdirektivet, ett EU-direktiv som nyligen förhandlades fram med de andra medlemsstaterna och där Sverige har haft en aktiv roll. Regeringen föreslår i huvudsak:

  • flera typer av företag – konsthandlare och växlare av virtuella valutor – ska omfattas av penningtvättslagstiftningen,
  • tydligare och skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i förhållande till kunder i högrisktredjeländer,
  • utrymmet för att vidta förenklade åtgärder för kundkännedom i fråga om anonyma betalningsinstrument ska begränsas,
  • skyddet för visselblåsare ska stärkas genom rätt till skadestånd, och
  • Finansinspektionen ska i större utsträckning samarbeta och utbyta information med Europeiska centralbanken och utländska tillsynsmyndigheter.

Regeringen föreslår dessutom att skyldigheten för företag som omfattas av penningtvättslagstiftningen att lämna uppgifter till Finanspolisen också ska gälla i förhållande till Säkerhetspolisen.

– Förslagen i lagrådsremissen kommer att förbättra systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och tydliggöra för alla systemets aktörer, privata sektorn och myndigheterna, vad som förväntas av dem, säger Per Bolund.

Förslagen ska i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00