Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stockholm China Forum 21

Publicerad

Den 17-18 maj äger det 21:a mötet i Stockholm China Forum sedan starten 2007 rum, denna gång i San Francisco. Forumet har blivit en unik mötesplats för återkommande förtrolig dialog enligt Chatham House-reglerna mellan europeiska, amerikanska och kinesiska policyansvariga, forskare och näringslivsföreträdare. Utvecklingen över åren har gjort forumet allt viktigare.

Den globala ordningens utveckling är en given huvudfråga, med utgångspunkt i de pågående handelsmotsättningarna mellan USA och Kina och den djupare innebörden i motsättningarna. Centralt är Kinas ökande ekonomiska betydelse, med en växande teknologisk ställning inom områden som konstgjord intelligens (AI), kvantdatorer och syntetisk biologi. Var kommer den teknologiska utvecklingen främst att ske i framtiden, och hur kommer den att påverka olika länders ekonomier? Hur kan meningsskiljaktigheterna mellan stormakterna lösas på längre sikt? Kina, EU och andra har lagt fram initiativ för att närmare koppla samman världens länder genom kommunikationer, transporter och annat – hur ska man säkerställa att utvecklingsfinansiering, investeringar i infrastruktur och andra internationella finansiella flöden sker på ett öppet och hållbart sätt?

Årets deltagarlista bekräftar den betydelse som Stockholm China Forum tillmäts. Ett sextiotal nyckelpersoner kommer att samlas, erkända forskare från universitet och tankesmedjor, nyckelpersoner från utrikesministerier, journalister från The Economist och The New York Times m.fl. Bland dessa märks professor Minxin Pei, den kanske oftast citerade bedömaren av utvecklingen i Kina, Elizabeth Economy, Asienchef vid Council on Foreign Relations i Washington, professorn Chu Shulong från Tsinghua-universitetet i Peking och Mark Leonard från European Council on Foreign Relations i Bryssel. Från The German Marshall Fund of the United States deltar bland andra Asienchefen Jamie Fly och från svensk sida bl.a. statssekreterare Karin Wallensteen och Jerker Hellström från FOI.

Konferensen genomförs i samarbete mellan huvudarrangören, den amerikanska stiftelsen The German Marshall Fund of the United States (GMF), och Utrikesdepartementet.

Stockholm China Forum tillkom i dialog mellan GMF, Utrikesdepartementet, Riksbankens Jubileumsfond och forskningsstiftelsen STINT i syfte att fördjupa den transatlantiska dialogen med Kina. Några av de senaste årens möten har ägt rum i Kina, varav ett i Hongkong, ett i Washington, och övriga i Stockholm.

Kontakt

Anton Irekvist
Departementssekreterare, Utrikesdepartementets enhet för Asien och Oceanien
Mobil 072 235 6742