Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt initiativ för att EUs biståndsbudget inte ska investera i fossil energi

Publicerad

Under ministerrådsmötet, FAC som ägde rum torsdag den 16 maj i Bryssel aviserade Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete att Sverige kommer verka för att EU:s biståndsbudget inte ska investera i fossil energi.

Peter Eriksson framförde vid FAC behovet av att EUs medlemsstater gemensamt lyfter fram klimatkrisens akuta karaktär och alltmer brådskande krav på åtgärder i närtid, både i form av minskade utsläpp och ökad anpassning. Sveriges regering föreslår att EU liksom Världsbanken fasar ut stöd till och investeringar finansierade från biståndsbudgeten i fossila bränslen. Peter Eriksson framhöll också att klimatdiplomati utgör en viktig komponent i EUs gemensamma påverkansarbete gentemot andra länder. Detta lyftes upp som en punkt på dagordningen om Agenda 2030 och klimatfrågor under 2019 men även som synpunkter till förhandlingarna om biståndsdelarna/de externa delarna av nästa långtidsbudget.

EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena och central plattform för genomförandet av regeringens utvecklingspolitik. EU tillsammans med dess medlemsstater är världens största biståndsgivare; ca 74,4 miljarder euro under 2018.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-557 38 01
e-post till Hanna Hessling