Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige bidrar med 40 miljoner kronor till WHO:s arbete mot ebola i DR Kongo

Publicerad

Fler än 1 100 människor har nu dött i det näst största ebolautbrottet i modern tid i östra DR Kongo och minst 1 632 personer har smittats. Antalet nya smittade har ökat påtagligt de senaste veckorna. Särskilt allvarligt är det att de nya fallen inte är kända kontakter utan har okänt ursprung.

– Läget i östra Demokratiska republiken Kongo har kraftigt förvärrats de senaste månaderna. I takt med en allt svårare säkerhetssituation där sjukvårdspersonal blir direkt attackerad, och även dödad, växer antalet ebolasmittade. Jag kommer att lyfta ebolakrisen som en extra punkt i EU:s ministerråd idag. Läget är akut och tillräcklig finansiering saknas för att hantera krisen, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Resurserna till Världshälsoorganisationen (WHO) behövs för att fortsätta arbetet med smittspårning, omhändertagande av människor som insjuknat, det övergripande koordineringsarbetet, stöd via enskilda organisationer för att arbeta med kommunikation och insatser för att öka lokalbefolkningens förtroende för responsen.

Peter Eriksson kommer att lyfta allvaret i situationen och behovet av ytterligare finansiellt stöd till de olika internationella aktörerna. WHO har ett akut behov av mer pengar och den svenska regeringen avser nu att bidra med ytterligare 40 miljoner kronor till organisationen.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.