Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige deltar som första medlemsstat med helikoptrar till EU:s civilskyddsmekanism

Publicerad

I dag tillkännagav inrikesminister Mikael Damberg och EU-kommissionär Christos Stylianides att Sveriges bidrag med sex helikoptrar för skogsbrandbekämpning accepteras att ingå i EU:s civilskyddsmekanism. Genom det svenska bidraget till EU:s gemensamma responsförmåga stärks även förmågan att bekämpa skogsbränder inom Sverige.

EU-kommissionär Christos Stylianides och inrikesminister Mikael Damberg står utomhus framför en helikopter
– Genom att bidra till EU:s gemensamma förmåga att bekämpa stora skogsbränder stärker vi också Sveriges förmåga, säger inrikesminister Mikael Damberg, till höger. Till vänster står EU-kommissionär Christos Stylianides. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen beslutade i april 2019 om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ansöka om att delta med helikoptrar för skogsbrandsbekämpning till EU:s civilskyddsmekanism, rescEU-transition. På dagens pressträff tillkännagav Christos Stylianides, ansvarig för humanitärt bistånd och krishantering i EU-kommissionen, att det svenska bidraget om sex helikoptrar har accepterats som en del av rescEU-transition 2019. Beskedet innebär att Sverige som första medlemsstat bidrar med helikoptrar för skogsbrandsbekämpning till EU:s nyligen reviderade civilskyddsmekanism.

– Genom att bidra till EU:s gemensamma förmåga att bekämpa stora skogsbränder stärker vi också Sveriges förmåga. Under förra sommaren fick vi stöd av andra EU-länder för att bekämpa de skogsbränder som härjade på många platser i landet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

MSB har upphandlat ett trettiotal helikoptrar till Sveriges nationella beredskap för skogsbrandbekämpning inför sommaren 2019 och sex av dessa tillgängliggörs nu alltså för EU:s civilskyddsmekanism. Helikoptrarna behöver inte skickas ut i Europa i en situation där de behövs inom Sverige. EU kommissionen kommer att finansiera 75 procent av beredskapskostnaderna för de sex svenska helikoptrarna.

Förra året lanserades förstärkningar av EU:s civilskyddsmekanism, bland annat med rescEU - en mekanism som ska säkra att nationella resurser hos EU:s medlemsstater tillgängliggörs för EU:s gemensamma insatsberedskap. Att Sverige är med och bidrar till den nya operativa förmågan inom rescEU redan från början är viktigt för att se till att EU:s totala responsförmåga för att exempelvis bekämpa stora skogsbränder stärks.

Kontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00