Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sverige tar internationellt initiativ för minskade utsläpp inom transportsektorn

Publicerad

Sverige har tagit initiativ till ett gemensamt uttalande från rundabordssamtalet om transport och klimat vid konferensen International Transport Forum i Leipzig. Deltagande ministrar och statssekreterare från Chile, Polen, Nederländerna, Marocko, Bosnien och Hercegovina, Rumänien och Sverige har kommit överens om att klimatet måste beaktas när nationella transportpolicyer och program utarbetas.

- Vi måste omedelbart vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och vi måste sträva mot en rättvis transportekonomi, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Transportsektorn spelar en viktig roll i ansträngningarna för att uppnå målen i Parisavtalet och för att minska de globala koldioxidutsläppen. Det behövs internationell samverkan och starka ledarskap för att ta itu med de akuta utmaningar vi står inför. 

- För att åstadkomma effektiva, säkra och konkurrenskraftiga transportsystem där koldioxidutsläpp relaterade till transporter minskar måste vi arbeta tillsammans och i högre grad samverka, till exempel genom att utbyta kunskaper, färdigheter och god praxis mellan företag, regionala och lokala regeringar, städer och det civila samhället, säger Tomas Eneroth.

De ministrar och statssekreterare som enades om uttalandet utrycker att det finns ett behov av att inbegripa alla transportsätt i de globala ansträngningarna för lägre utsläpp.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Joint statement: Transport and Climate - Moving forward from COP 24

Mer om Thomas Eneroths deltagande i ITF Summit

Mer om ITF Summit:

En internationell konferens där transport- och infrastrukturministrar från hela världen samlas för att diskutera globala utmaningar.