Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige utökar stödet till Mocambique efter cyklonerna

Publicerad

Mocambique har under de senaste åren drabbats hårt av naturkatastrofer. Både utbredd torka och cykloner har gjort att befolkningen blivit extra sårbar. Framförallt är den materiella förödelsen stor. Sverige avser att gå in med ett stöd på 150 miljoner kronor för att hjälpa till med återuppbyggandet av landet. Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingsarbete, är i landet i från och med onsdag för att få en överblick över situationen.

Besöket inleds i Maputo under onsdagen för samtal med presidenten och utrikesministern där fokus kommer att vara det humanitära arbetet efter cyklonen Idai och landets återuppbyggnad. Vidare kommer prioriterade frågor vara klimat och miljö, samt stärkt motståndskraft vid naturkatastrofer. 

- Mocambique är i akut behov av stöd efter de cykloner som drabbat landet. Det är viktigt att insatserna görs så att samhället anpassas för nya naturkatastrofer. I cyklonens spår låg stora delar av elnätet nere och därför avser vi nu att medverka i återuppbyggnad av energisektorn, men också för hållbart lantbruket som drabbats hårt, säger Peter Eriksson.

Sverige har ett omfattande utvecklingssamarbete med Mocambique. Det svenska engagemanget för fattigdomsbekämpning har funnits sedan landets självständighet 1975. Sverige bidrar till FN:s och andra humanitära aktörers arbete genom omfattande kärnstöd, vilket möjliggjort en snabb respons när cyklonen slog till.

- Vi ser att allt fler naturkatastrofer sker i området och det finns en tydlig koppling till klimatförändringar. Detta bekräftar det akuta behovet av att arbeta både med att minska våra utsläpp och anpassa våra samhällen till det nya extrema klimatet. Kostnader för klimatförändringarna ökar globalt. Sverige prioriterar klimatarbetet i vårt internationella utvecklingssamarbete, säger Peter Eriksson.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-557 38 01
e-post till Hanna Hessling