Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Unik forsknings- och innovationsmiljö för framtidens teknik-, material- och läkemedelsutveckling

Publicerad

Regeringen ger Vinnova i uppdrag att föreslå en organisation som ges det nationella ansvaret att samordna arbetet med utvecklingen av en teknikparksfunktion kring ESS och MAX IV i Science Village utanför Lund. Målsättningen är att tillsammans med regionala aktörer skapa en internationellt ledande mötesplats för samverkan och samskapande mellan universitet och högskolor, företag och forskningsinstitut. Den nya kunskapsmiljön kommer att ge ett kraftfullt stöd till arbetet med FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 och bidra till regional tillväxt och sysselsättning.

Regeringen beslutade våren 2018 om en nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön. Strategin betonar betydelsen av en teknikparksfunktion för att säkerställa att denna unika forsknings- och innovationsmiljö engagerar enskilda aktörer och regioner runt om i landet och attraherar internationella användare och investerare.

ESS och MAX IV är en central del av det omfattande gränsöverskridande regionala samarbetet mellan Sverige och Danmark, där Öresundsregionen ses som en gemensam arbetsmarknad för nästan fyra miljoner människor.

- Nu har Sverige ett enastående tillfälle att bygga upp en forsknings- och innovationsmiljö med högsta internationella lyskraft och för detta krävs en organisation som kan samordna de medverkande parternas olika bidrag till arbetet. För svensk industri innebär teknikparken utomordentliga möjligheter till konkurrenskraftig teknikutveckling i samverkan med nationell och internationell akademi, forskningsinstitut och finansiärer, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Om ESS och MAX IV

ESS (European Spallation Source) är en sameuropeisk forskningsanläggning under uppbyggnad med Sverige och Danmark som värdnationer och utgör ett av de största och högst prioriterade forskningsinfrastrukturprojekten i Europa. Med användning av neutroner, som bildas genom en process som kallas spallation, undersöks de minsta strukturerna i olika typer av prover. Tack vare den nya anläggningen kommer nya smarta material med skräddarsydda egenskaper att kunna utvecklas och cellers funktioner och innersta strukturer studeras.

MAX IV är en nationell synkrotronljusanläggning för material- och livsvetenskaplig forskning med Lunds universitet som värd. Anläggningen har världens ljusstarkaste synkrotron inom röntgenljusområdet.