Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

1 år med nationella godstransportstrategin

Publicerad

Idag träffas aktörer från hela transportbranschen på Infrastrukturdepartementet för hearing med anledning av att godstransportstrategin funnits i ett år.

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om Sveriges första nationella godstransportstrategi: Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi. Som en del av strategin bildades det nationella godstransportrådet som leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth och samlar sjutton ledande aktörer från företag, fackförbund och arbetsgivarorganisationer i hela branschen.

Vid hearingen som äger rum i dag får gästerna redogörelser av de uppdrag som regeringen fattat beslut om med anledning av strategin och även kommentarer från godstransportrådets ledamöter.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00