Pressmeddelande från Socialdepartementet

1,6 miljarder för ny, uppdaterad kömiljard för kortare väntetider i vården

Publicerad

Överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en uppdaterad kömiljard tar hänsyn till varje regions specifika förutsättningar. Med den nya modellen får varje region pengar om den kortar väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation, jämfört med föregående år. Medlen betalas ut genom en överenskommelse mellan staten och SKL och avser 2019.

– För att öka tillgängligheten och skapa en mer nära vård måste väntetiderna kortas. Den uppdaterade kömiljarden kommer att bidra till den utvecklingen i hela landet, och är en del av en omfattande satsning på ökad tillgänglighet i vården, säger socialminister Lena Hallengren.

Den uppdaterade kömiljarden betalas ut i två omgångar:

320 miljoner kronor betalas ut till regionerna i juni och är avsedda att bland annat användas till förbättrad inrapportering av statistik om väntetider. Det är viktigt för att i större utsträckning kunna ta hänsyn till behoven hos patienter med kroniska sjukdomar.

I december betalas 1,28 miljarder kronor ut direkt baserat på förbättringar i form av kortare väntetider inom specialistvården i den egna regionen, jämfört med föregående år. Regionerna kan även kvalificera sig till att ta del av medlen genom att ha en hög uppfyllnadsgrad av vårdgarantin.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Presskontakt

Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter