Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

9,4 miljarder för kortare köer och mer tillgänglig vård

Publicerad

Regeringen satsar totalt 9,4 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det rör sig om en uppdaterad kömiljard, satsningar på vårdens medarbetare, en god och nära vård, cancervård samt ökad psykisk hälsa. Medlen betalas ut genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det beslutade regeringen på onsdagen.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Sverige har en bra hälso- och sjukvård där medarbetarna varje dag utför stordåd. Men det finns problem som vi behöver arbeta för att förändra. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för kortare köer, ökad tillgänglighet och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

– För att möta de förändrade behov vi ser och göra vården mer tillgänglig och jämlik behöver vi arbeta på nya sätt. Det här är viktiga satsningar för kommuner och regioner att kunna utveckla den svenska hälso- och sjukvården, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

1,6 miljarder för en ny, uppdaterad kömiljard

Den uppdaterade kömiljarden tar hänsyn till varje regions specifika förutsättningar. Med den nya modellen får varje region pengar om den kortar väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation, jämfört med föregående år – oavsett vilken nivå man startar från.

– En av de viktigaste frågorna för regeringen under mandatperioden är att minska vårdköerna. Det är centralt för tillgängligheten i vården. Den uppdaterade kömiljarden på 1,6 miljarder bidrar till det arbetet i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

Den uppdaterade kömiljarden fördelas så att 320 miljoner kronor betalas ut till regionerna i juni. Därutöver betalas 1,28 miljarder kronor ut i december i år baserat på förbättringar i form av kortare väntetider inom specialistvården. Regionerna kan även kvalificera sig till att ta del av medlen genom att ha en hög uppfyllnadsgrad av vårdgarantin.

3,3 miljarder till vårdens medarbetare

Regionerna får 3,2 miljarder till medarbetarna inom vården, inklusive 400 miljoner kronor som är öronmärkta för utbildning av specialistsjuksköterskor. Kommunerna får därutöver 100 miljoner för att skapa goda förutsättningar för kommunalt anställd vårdpersonal.

– Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Regeringen gör nu en samlad satsning för att skapa bättre förutsättningar för alla vårdproffs som dagligen hjälper patienter till ett bättre liv, säger socialminister Lena Hallengren.

– Det är bra och helt nödvändigt att regioner kan fortsätta sina breda satsningar på kompetensförsörjning. Nu kan även kommunerna ta del av medlen, säger Marie Morell.

2,4 miljarder till primärvården

Regeringen gör en samlad satsning på 2,4 miljarder kronor för att göra primärvården mer jämlik, mer tillgänglig och mer patientcentrerad.

– Den nära vården, inte minst våra vårdcentraler, ska finnas där när man behöver den, säger socialminister Lena Hallengren.

– En omställning till mer nära vård är nödvändig för att möta framtidens utmaningar och invånarnas förändrade behov av vård och omsorg, säger Marie Morell.

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

Regeringen satsar 1,7 miljarder kronor för att stimulera utvecklingen inom området psykisk hälsa. Pengarna går både till regionerna och kommunerna.

– Den psykiska ohälsan är vår tids stora folkhälsoutmaning. Vi behöver arbeta hårt och målmedvetet för att bryta den. Det är ett arbete som kräver insatser från flera olika samhällsaktörer, säger socialminister Lena Hallengren.

446 miljoner för kortare väntetider i cancervården

Den femte överenskommelsen innehåller nästan en halv miljard kronor till kortade köer och minskade regionala skillnader i cancervården.

– Sverige ska ha en cancervård i världsklass. Nu uppdaterar vi strategiskt arbetet för att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet och kortare väntetider, säger socialminister Lena Hallengren.

– Införandet av standardiserade vårdförlopp är en framgång som gjort cancervården mer jämlik. Årets canceröverenskommelse mellan SKL och staten är en viktig signal om att det nationella stödet till cancervården behövs och ska fortsätta, säger Marie Morell.

Mer om satsningen

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Sveriges Kommuner och Landsting ska inom kort besluta om överenskommelserna avseende psykisk hälsa samt kömiljarden.

Se bilaga för fördelning av medel per region.

Under våren har regeringen även satsat för att stärka bland annat förlossningsvården (1,6 miljarder), öka tillgängligheten i barnhälsovården (120 miljoner) och stödja arbetet med standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomar än cancer (100 miljoner). Även dessa är i överenskommelser med SKL.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00