Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

AI för att mäta AI

Publicerad

Regeringen ger i dag Statistiska Centralbyrån, SCB, i uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens i företag och offentlig förvaltning, inklusive universitets- och högskolesektorn.

– Vi behöver kunskap om hur utbredd användningen av AI och stora datamängder är i Sverige. Uppdraget till SCB innebär att myndigheten kommer att utnyttja AI för att kartlägga hur användningen av AI ser ut, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Genom ett brett statistikunderlag ska SCB belysa variation i användningen av AI och analys av stora datamängder inom och mellan sektorer och branscher samt faktorer som påverkar användningen. SCB ska använda AI, i form av textanalys och maskininlärning, i syfte att göra uppskattningar av användningen av AI bland svenska företag.

SCB ska i uppdraget, som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2020, ha nära dialog med Vinnova, DIGG, Tillväxtanalys och SKL.  

Fakta

OECD har på uppdrag av regeringen genomfört en översyn av Sveriges digitala transformation. OECD kunde i rapporten (dnr N2017/07509/D) belysa att svenska företags användning av stora datamängder i en internationell jämförelse är relativt låg. Digitaliseringsrådet, SCB och Vinnova har även rekommenderat att användningen av AI och analys av stora datamängder i Sverige ska mätas (dnr I2019/00104/D).

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.