Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman deltar i nordiskt energiministermöte i Reykjavik

Publicerad

I dag, den 28 juni, träffas de nordiska energiministrarna i Reykjavik för att ta beslut om en ny vision för den nordiska elmarknaden. Energiminister Anders Ygeman representerar Sverige under mötet.

En huvudpunkt vid årets ministermöte är beslut om en ny vision för den nordiska elmarknaden. Ett förslag till vision har tagits fram av Elmarknadsgruppen efter dialog med marknadens aktörer. Vidare ska det tas beslut om insatser för främjande av nordisk energiteknikexport och ske ett informationsutbyte om energipolitikens utveckling i de olika nordiska länderna.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson