Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde besöker Island för samarbetsministrarnas sommarmöte den 19 juni

Publicerad

Ann Linde och de andra nordiska samarbetsministrarna träffas i isländska Hella den 19 juli för att bland annat besluta om ny vision och fleråriga strategiska prioriteringar för Nordiska ministerrådet.

För att få till en mer långsiktig styrning av det nordiska samarbetet ska ministrarna besluta om strategiska prioriteringar för 2021-2024. Sverige driver på för att inkludera hållbarhet och konkreta förbättringar för de som jobbar, studerar i eller vill handla med ett nordiskt grannland. På mötet kommer även Nordiska ministerrådets budget för 2020 att diskuteras och beslut ska fattas i september. Bland annat föreslås budgeten för digitaliseringssamarbetet fördubblas, ett förslag det finns stor enighet kring.

- Det måste bli ännu enklare att jobba, studera och handla med våra nordiska grannar. Så ser vi till att Norden blir världens mest integrerade region, säger Ann Linde.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.