Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekströms engagemang i Almedalen

Publicerad

Söndag den 30 juni till och med tisdag den 2 juli besöker utbildningsminister Anna Ekström Almedalsveckan i Visby. Ministern kommer bland annat att tala vid invigningen samt delta i seminarier och panelsamtal om skolsegregation, lärarbrist och skolutveckling.

Nedan följer ett urval ur Anna Ekströms program.

Söndag 30 juni

Talar vid invigningen av Almedalsveckan
Tid: 14:30 – 15:30
Plats: Almedalens scen
Arrangör: Huvudarrangörerna - lokala partiföreträdare, Region Gotland

Måndag 1 juli

Talar om folkbildning och studieförbundens betydelse för demokratistärkande insatser
Tid: 08:30 – 08:50
Plats: Soberian, Kilgränd 1
Arrangör: Studieförbunden

Talar vid invigningen av skolmyndigheternas samlingsplats i Almedalen
Tid: 09:00 – 09:30
Plats: Skolgården, Hamnplan, plats 231
Arrangör: Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet

Deltar i seminariet "Hur tacklar vi lärarbristen – är mer digitalisering en väg framåt?"
Tid: 09:45 – 10:30
Plats: Sal B27, Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: AcadeMedia

Deltar i seminariet ”En flexibel arbetsmarknad – hur kan svenska modellen ge vingarnas trygghet för individ och företag?”
Tid: 12:00 – 13:30
Plats: Svenskt näringslivs trädgård, Hamngatan 3
Arrangör: Ratio – Näringslivets forskningsinstitut

Deltar i panelsamtalet "Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan"
Tid: 14:30 – 15:15
Plats: Lojsta, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

Deltar i seminariet ”Kommun stänger högstadium i utsatt område – går skolsegregationen att bryta?”
Tid: 16:30 – 17:15
Plats: Lye, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Arrangör: Region Örebro Län, Örebro kommun, Örebro universitet

Tisdag 2 juli

Deltar i heta stolen på temat ”Vad vill regeringen med komvux?”
Tid: 09:00 – 09:45
Plats: Sal E22, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Vuxenutbildning i Samverkan, ViS

Deltar i panelsamtalet ”Skola, utanförskap och ungas kriminalitet” under Läsdagen 2019
Tid: 10:00 – 10:45
Plats: Barntrappan, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: LegiLexi och Almedalsbiblioteket

Deltar i seminariet ”Låt staten finansiera skolan nu”
Tid: 14:00 – 15:00
Plats: Wisby, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Deltar i utfrågning om skolans ansvar för att motverka hedersförtryck
Tid: 15:30 – 15:45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF)

Deltar i skoldebatten ”Är en skola utan lärare fortfarande en skola?”
Tid: 17:00 – 18:00
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19
Arrangör: Lärarförbundet

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg