Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Enklare att kamerabevaka för brottsbekämpande myndigheter

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som förenklar för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror på allmänna platser. Lagförslaget innebär att kamerabevakningslagen ändras så att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket tillåts bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.

– Nu får Polismyndigheten eget mandat att avgöra när och var övervakningskameror som behövs ska sättas upp. Det är viktigt att polisen har möjlighet att vara lika snabb som brottslingarna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Med hjälp av lagändringen får de brottsbekämpande myndigheterna bättre och snabbare möjligheter att förebygga, utreda och lagföra brott genom en effektivare kamerabevakning. Kamerabevakning är inte bara effektiv i brottsutredande syfte, det kan också ha förebyggande effekter på till exempel narkotikabrottsligheten vid allmänna platser som torg och parker. Kamerabevakning kan också leda till en ökad trygghet och få fler människor att vistas på offentliga platser.

För att upprätthålla ett starkt integritetsskydd föreslår regeringen att myndigheterna även i fortsättningen ska få bedriva kamerabevakning endast om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Denna intresseavvägning ska göras av myndigheterna själva och dokumenteras. Datainspektionen ska utöva tillsyn och kunna ta ut en sanktionsavgift av den myndighet som inte gör en dokumenterad intresseavvägning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00