Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fokus på tillgänglighet i framtidens vård

Publicerad

Det tredje delbetänkandet inom utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, som leds av Anna Nergårdh, har överlämnats till socialminister Lena Hallengren. Delbetänkandet innehåller analyser bland annat inom områden som samverkan, ersättningssystem och förebyggande arbete. Syftet är att långsiktigt stärka svensk primärvård och den nära vården.

Ladda ner:

Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh arbetar sedan 2017 med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. 

– Vi behöver öka möjligheten för alla som vill och kan vara mer aktiva i sin hälso- och sjukvård, till exempel via digitala lösningar. I utredningen skriver vi mycket om personcentrerad vård, en hälso- och sjukvård som utgår från varje individs unika behov. Hälso- och sjukvården måste också vara en bra arbetsmiljö, med goda förutsättningar att behålla och rekrytera medarbetare, säger regeringens utredare Anna Nergårdh. 

Regeringen menar att primärvården är den del av svensk hälso- och sjukvård som har bäst förutsättningar att se till personers hela vårdbehov. Därför är regeringens målsättning att öka patienternas möjligheter att i första hand alltid kunna vända sig dit för att få en bedömning, vård och stöd till en bättre hälsa. 

– Hälso- och sjukvården behöver komma närmare medborgarna. Vi måste satsa mer på vårdens medarbetare. Framtidens hälso- och sjukvård måste bli bättre på att arbeta med förebyggande insatser, inte minst vad gäller psykisk ohälsa. Vi behöver också involvera patienterna mer, säger socialminister Lena Hallengren. 

Det tredje delbetänkandet i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård innehåller analyser av den öppna och slutna vården, samverkan mellan regioner och kommuner samt det särskilda ersättningssystem som finns för vissa läkare och fysioterapeuter, den så kallade nationella taxan. I dessa tre delar återkommer utredningen med förslag i slutbetänkandet i mars 2020. 

Utredningen lämnar också fördjupade analyser över ett antal områden som fanns med i utredningens föregående betänkande i juni 2018. Dessa fördjupade analyser omfattar förebyggande arbete, rehabilitering och habilitering samt forskning, utveckling och undervisning (FoUU). 

– Vi har arbetat med många olika delar av hälso- och sjukvården för att skapa ett modernt och hållbart sjukvårdssystem nu och för framtiden. I det här betänkandet skriver vi särskilt om de olika rollerna som primärvården och sjukhusen haft historiskt. Vi beskriver varför det är så viktigt att arbeta med stöd till hälsa, inte bara med akuta insatser när man redan har blivit sjuk, säger regeringens utredare Anna Nergårdh.

Kontakt

Louise Andersson
Huvudsekreterare, Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01)
072-726 83 80
louise.a.andersson@regeringskansliet.se

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
073-0785260
mikael.lindstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter