Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förstärkning av Myndigheten för digital förvaltning 2019

Publicerad

Den nyinrättade Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) får förstärkning med drygt 15 miljoner kronor under 2019. DIGG startade sin verksamhet den 1 september 2018 och har ett brett uppdrag med komplexa frågor.

DIGG får nu en tillfällig ekonomisk förstärkning för 2019, bl.a. för myndighetens tillsynsuppgifter. Här ingår bl.a. lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som trädde i kraft den 1 januari och lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 april 2019.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson