Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren träffar Finlands EU-minister i Helsingfors

Publicerad

Fredag den 28 juni besöker Sveriges EU-minister Hans Dahlgren Helsingfors för ett möte med den finska EU-ministern Tytti Tuppurainen.

På måndag den 1 juli tar Finland över det roterande EU-ordförandeskapet fram till årsskiftet. De båda ministrarna kommer att diskutera flera aktuella frågor som kommer att ligga i fokus under ordförandeskapet. Finland har bland annat pekat ut klimatarbetet och demokrati och rättsstatlighet som viktiga frågor.

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Andreas Enbuske

Kontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske