Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Hjälp med andning ska ge rätt till personlig assistans

Publicerad

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

– Vi behöver möta situationen för de som behöver assistans för hjälp med andning. Förslaget kommer att möjliggöra assistans för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som behöver hjälp med andning i sin vardag, säger socialminister Lena Hallengren.


Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2019. Förslaget att införa andning som ett grundläggande behov avser framför allt att förbättra barns möjligheter att kunna bo kvar hemma, och därmed inte behöva utstå långa vårdtider på sjukhus. Det avser också att förbättra familjer och anhörigas möjligheter att förena arbete med familjeliv.


Hjälp med sondmatning ingår inte i förslaget. Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen ingår hjälp med sondmatning i det grundläggande behovet måltider. Regeringen bedömer därför att införande av sondmatning som ett separat grundläggande behov skulle bli verkningslöst. En större förändring behöver göras så att hela momentet kan räknas som grundläggande behov. Regeringen arbetar därför med beredning av ett sådant lagförslag.


Regeringen bemöter i propositionen Lagrådets synpunkter om gränsdragningsproblem kring begreppen hälso- och sjukvård och egenvård.


Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet ingår att säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Presskontakt

Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00