Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Högre lönetillägg för karriärtjänster i utanförskapsområden

Publicerad

Nu har regeringen beslutat om de förordningsändringar som krävs för att huvudmän med skolor i utanförskapsområden ska kunna ta del av statsbidrag för ett höjt lönetillägg för inrättade karriärsteg redan i höst. Det innebär att förstelärare i utanförskapsområden kommer kunna tjäna 10 000 kronor mer i månaden i stället för dagens tillägg på 5 000 kronor. Regeringen har också lättat på kraven så att huvudmän i utanförskapsområden lättare kommer att kunna ta del av statsbidraget.

– De mest erfarna lärarna bör finnas på de skolor där behoven är som störst. Ett sätt att göra tjänsterna mer attraktiva är att erbjuda karriärsteg. Genom att satsa på högre löner kan staten bidra till att vi får fler förstelärare i våra utanförskapsskolor, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Förändringarna bygger delvis på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och träder i kraft den 1 augusti 2019.

Kontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg