Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

I den svenska skolan ska ingen elev hållas tillbaka

Publicerad

För att högpresterande och särskilt begåvade elever ska få bättre möjligheter att nå längre i sitt lärande har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på hur skolors arbete med elever som har lätt att nå kunskapskraven kan stärkas och stödjas. I uppdraget ingår också att föreslå hur framtida spetsutbildningar i grund- och gymnasieskolan ska utformas.

Syftet med uppdraget är att förbättra de reella möjligheterna för elever som har lätt att nå kunskapskraven att utmanas och nå längre i sitt lärande, oavsett var i landet de bor. Det kan till exempel handla om förhöjd studietakt och möjligheter att läsa och få betyg i kurser på nästa nivå i utbildningssystemet.

– Alla elever behöver utmaning och stimulans i skolan – ingen ska hållas tillbaka. Men trots att skollagen säger att alla elever ska få den ledning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt är det ofta svårt i praktiken. Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visar att skolors arbete med högpresterande elever behöver stärkas så att undervisningen blir mer utmanande, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I uppdraget ingår även att, med utgångspunkt i nuvarande försöksverksamhet, föreslå hur spetsutbildningar i grund- och gymnasieskolan ska utformas och regleras så att de kan bli en del av utbildningsutbudet och utgöra ett alternativ för elever med särskild begåvning eller intresse inom ett visst ämne.

Uppdraget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, ges genom en ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2019 och ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg