Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Institutet för språk och folkminnen ska ta fram förslag till handlingsprogram för bevarande av nationella minoritetsspråk

Publicerad

Regeringen har gett Institutet för språk och folkminnen (Isof) i uppdrag att ta fram förslag till ett långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

De nationella minoritetsspråken är en viktig del i regeringens minoritetspolitik, eftersom de ofta är avgörande i de nationella minoriteternas identitet. Det är därför viktigt att det finns en långsiktig och samlad plan för att språken ska kunna fortleva i Sverige.

Isof ska utarbeta förslaget utifrån utgångspunkterna i regeringens skrivelse Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) och föra dialog med bland andra Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens skolverk, Statens kulturråd, SKL samt med lärosäten.

Ett liknande uppdrag avseende de samiska språken utformas för närvarande i nära dialog med Sametinget.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Information: Nystart för en stärkt minoritetspolitik

I skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) utvecklar regeringen den fortsatta inriktningen av minoritetspolitiken i de delar som inte är lagstiftning. Regeringen tar ett helhetsgrepp om de utmaningar som finns på området. Skrivelsen inbegriper prioriterade åtgärder.