Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kartläggning av statlig närvaro och service visar på ojämn fördelning

Publicerad

Det finns statliga arbetsställen i de allra flesta kommuner i landet. Samtidigt är den statliga närvaron och servicen ojämnt fördelad över landet. Det framkommer av länsstyrelsernas kartläggning av den statliga närvaron och servicen som överlämnats till regeringen. Kartläggningen är en del av ett uppdrag till länsstyrelserna som rör den statliga närvaron i landet.

Regeringen gav uppdraget till länsstyrelserna den 28 mars 2019 och arbetet har samordnats av Länsstyrelsen i Örebro län. I uppdraget ingick bland annat att redovisa vilka statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och vilken servicenivå som tillhandahålls.

- Staten ska finnas närvarande i hela landet. För att stärka den statliga närvaron och servicen behövs ett brett kunskapsunderlag om hur det ser ut i landets kommuner. Den här kartläggningen blir en viktig del i regeringens fortsatta arbete, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Redovisningen visar bl.a. att 275 av 290 kommuner har statliga arbetsställen, dvs. där myndigheter är verksamma. Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. De 15 kommuner som helt saknar närvaro är i huvudsak mindre kommuner där arbetsställen finns i angränsande kommuner. Samtidigt visar kartläggningen att närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet.

Redovisningen visar även att de flesta myndigheter arbetar med samverkan. Det kan till exempel handla om statliga servicekontor eller nyttjande av kommuners eller andra myndigheters lokaler vid tillfälliga besök. Samtidigt framkommer det i kartläggningen att samverkan mellan myndigheter kan utvecklas ytterligare.

Den senaste kartläggningen av den statliga närvaron genomfördes av Statskontoret på uppdrag av regeringen. En jämförelse med uppgifterna i den rapporten visar att antalet statliga arbetstillfällen ökade i samtliga län förutom ett under perioden 2014–2017, från totalt cirka 235 000 arbetstillfällen 2014 till cirka 252 000 arbetstillfällen 2017.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00